Για υποβολή αιτημάτων χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο techsupport@math.uoc.gr

Επίσης, πληροφορίες τεχνικής βοήθειας υπάρχουν στη σελίδα:
http://techsupport.math.uoc.gr/userdocs
Ξεχασμένος κωδικός;